Móc áo xếp 10 núm

 • Móc áo xếp 10 núm
 • Mã SP: 88569
 • Kích thước: 400x100x85mm
 • Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Xương Gà tròn hoa

 • Xương Gà tròn hoa
 • Mã SP: 88286
 • Kích thước: 4x9x235 mm
 • Nguyên liệu: Gỗ Xương gà

Móc áo có kẹp nhựa

 • Móc áo có kẹp nhựa
 • Mã SP: 88446
 • Kích thước: 30x300x100 mm
 • Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Dắt dao gỗ

 • Dắt dao gỗ
 • Mã SP: 88507
 • Kích thước: 95x195x215 mm
 • Nguyên liệu: gỗ Xà cừ

Tròn khoen 250

 • Tròn khoen 250
 • Mã SP: 88149
 • Kích thước: D250x18 mm
 • Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

ghế gấp không chân

 • ghế gấp không chân
 • Mã SP: 88620
 • Kích thước: 440x530x460mm
 • Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Cơm Oval sâu

 • Cơm Oval sâu
 • Mã SP: 88477
 • Kích thước: 63 x 240 mm
 • Nguyên liệu: gỗ song mã

Dắt dao trung

 • Dắt dao trung
 • Mã SP: 88514
 • Kích thước: 100x130x165mm
 • Nguyên liệu: gỗ Xà cừ

Bàn học sinh chân gấp

 • Bàn học sinh chân gấp
 • Mã SP: 88248
 • Kích thước: 400x600x270mm
 • Nguyên liệu: Gỗ thông ghép

Sạn ráp

 • Sạn ráp
 • Mã SP: 88415
 • Kích thước: 95 x 335mm
 • Nguyên liệu: gỗ song mã

Sao đá Mộc Việt

 • Sao đá Mộc Việt
 • Mã SP: 88545
 • Kích thước: 4x7,4x240 mm
 • Nguyên liệu: Gỗ Sao đá

Thớt gỗ: Tròn 300

 • Thớt gỗ: Tròn 300
 • Mã SP: 88095
 • Kích thước: D300 x 23 mm
 • Nguyên liệu: gỗ Xà cừ

Sạn lỗ

 • Sạn lỗ
 • Mã SP: 88187
 • Kích thước: 85 x 310 mm
 • Nguyên liệu: gỗ song mã

Gạt tàn lục giác

 • Gạt tàn lục giác
 • Mã SP: 88392
 • Kích thước: 30x100x100 mm
 • Nguyên liệu: gỗ Xà cừ

Thớt gỗ: Vuông lớn

 • Thớt gỗ: Vuông lớn
 • Mã SP: 88026
 • Kích thước: 23x230x320 mm
 • Nguyên liệu: gỗ Xà cừ